Tag Archives: MTUC

Naikkan kadar Gaji Minima kepada RM1500/bulan!

1.   Setiausaha Agung Transport Workers Union (TWU) dilaporkan oleh akhbar The Star terbitan 02hb Mac 2015 sebagai berkata bahawa kerajaan haruslah menimbangkan untuk menaikkan kadar Gaji Minima dari kadar sekarang kepada kadar baru RM1500/bulan. Kadar sekarang ialah RM900/bulan bagi Semenanjung … Continue reading

Posted in Minimum Wage | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Increase the Minimum Wage to RM1500/month!!

1.   The Secretary General of the Transport Workers Union (TWU) has been reported by the The Star of March 2nd 2015 as having urged the government to consider increasing the Minimum Wage from its present rate to a new one … Continue reading

Posted in Employment laws | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Gaji Minima. Masih ada majikan yang gagal patuh

Masih ada majikan yang gagal mematuhi undang-undang Gaji Minima iaitu dengan tidak membayar jumlah gaji yang sepatutnya kepada pekerja mereka. Bilangan yang tidak berbuat demikian tidak banyak, tetapi masih ada.  Kerajaan Malaysia telah menetapkan secara perundangan bahawa semua pekerja hendaklah … Continue reading

Posted in Employment laws | Tagged , , , , | Leave a comment