Tag Archives: Minimum Wage

Lagi mengenai Gaji Minimum

Kisah mengenai keengganan (atau kegagalan) majikan membayar Gaji Minimum kepada pekerja, pada pandangan kita, tidak akan berkesudahan. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Ismail Abd. Muttalib, memberitahu Dewan Rakyat (pada 27 Oktober 2016) bahawa setakat 31 Ogos lepas, 1,853 tuntutan buruh … Continue reading

Posted in Employment laws, Minimum Wage | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Increase the Minimum Wage to RM1500/month!!

1.   The Secretary General of the Transport Workers Union (TWU) has been reported by the The Star of March 2nd 2015 as having urged the government to consider increasing the Minimum Wage from its present rate to a new one … Continue reading

Posted in Employment laws | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Gaji Minima. Masih ada majikan yang gagal patuh

Masih ada majikan yang gagal mematuhi undang-undang Gaji Minima iaitu dengan tidak membayar jumlah gaji yang sepatutnya kepada pekerja mereka. Bilangan yang tidak berbuat demikian tidak banyak, tetapi masih ada.  Kerajaan Malaysia telah menetapkan secara perundangan bahawa semua pekerja hendaklah … Continue reading

Posted in Employment laws | Tagged , , , , | Leave a comment