Tag Archives: Ismail Mutalib

Gaji Minima. Masih ada majikan yang gagal patuh

Masih ada majikan yang gagal mematuhi undang-undang Gaji Minima iaitu dengan tidak membayar jumlah gaji yang sepatutnya kepada pekerja mereka. Bilangan yang tidak berbuat demikian tidak banyak, tetapi masih ada.  Kerajaan Malaysia telah menetapkan secara perundangan bahawa semua pekerja hendaklah … Continue reading

Posted in Employment laws | Tagged , , , , | Leave a comment